Portfolio

2700 W 44th St #108 Minneapolis, MN

 1

 $1995/month

 Available 10/15/21

Viewed 1068 times

2700 W 44th St #311 Minneapolis, MN

 1

 Occupied

Viewed 963 times

2700 W 44th St #118 Minneapolis, MN

 1

 $1995/month

 Available 8/22/21 - 11/20/21

Viewed 1121 times

2700 W 44th St #106 Minneapolis, MN

 1

 $1950/month

 Available 10/16/21 - 12/1/21 and 1/1/22

Viewed 989 times

2700 W 44th St #207 Minneapolis, MN

 1

 Occupied

Viewed 815 times

2800 W 44th St #308 Minneapolis, MN

 1

 $2100/month

 Available 9/30/21

Viewed 937 times