Portfolio

2700 W 44th St #106 Minneapolis, MN

 1

 $2495/month

 Available 6/22/23

Viewed 1516 times

2700 W 44th St #207 Minneapolis, MN

 1

 $2295/month

 Available 5/1/23

Viewed 1346 times

2800 W 44th St #308 Minneapolis, MN

 1

 $1995/month

 Available TODAY

Viewed 1612 times

2727 W 43rd St #106 Minneapolis, MN

 1

 $1795/month

 Available TODAY

Viewed 1958 times

4243 Wentworth Ave Minneapolis, MN

 3

 $2000/month

 Available TODAY-4/30/22

Viewed 1259 times

2800 W 44th St #607 Minneapolis, MN

 2

 Occupied

Viewed 1359 times